OM OSS

Leverandør av hydrauliske slipphengere

Gigant Marine er en del av anerkjente Mørk Maskin og Gigantprodukter, og leverandør av disse innovative hydrauliske slipphengerne. Dette partnerskapet kombinerer Gigant Marine's ekspertise innen marineprodukter med Gigant­produkters erfaring og kvalitetssikring, og resultatet er en serie med slitesterke og pålitelige slipphengere. Gigantprodukter har over 25 års erfaring med produksjon og salg av hengere, og alle hengere leveres med opptil 5 års garanti.